Výroba minipivovarů Pacov > O SPOLEČNOSTI > TradiceVýroba minipivovarů Pacov

TRADICE A KVALITA VÝROBY OD ROKU 1876
русскийEnglishDeutschČesky 

Tradice

V roce 2023 to je již 147. let kdy v Pacově Josef Hradecký začal se strojírenskou výrobou. Dodnes je tento obor pro Pacov neodmyslitelný jak z pohledu zákazníků, tak hlavně pro občany Pacovska, kterým po desetiletí dává pracovní příležitosti. V dalších řádcích si Vám dovolíme přiblížit některé dnes již historické skutečnosti a milníky.
Píše se rok 1876. V té době přichází do Pacova ještě ne třicetiletý Josef Hradecký, mědikovecký tovaryš vyučený ve Vídni. Spolu se svým bratrem Eduardem vytušil v Pacově vhodné místo pro svůj podnikatelský záměr, a proto podává 8. září 1876 žádost na okresní hejtmanství o povolení kotlářské živnosti se sídlem v Pacově. Zejména Josef patřil k lidem, kteří vytvořili základy českých průmyslových podniků.

Vzhledem k zvětšujícímu se počtu zemědělských lihovarů rozvíjela se příznivě dílna zakladatele a její působnost se rozšiřuje do stále větších oblastí rakousko-uherské monarchie. Kotlářské a mědikovecké řemeslo prožívá v té době nevídaný rozkvět, a to se projevuje i v sociální oblasti. Zaměstnanci firmy mají placenou nemocenskou pokladnu a učňové firmy pobírají kapesné. Na úspěšném rozvoji firmy se příznivě projevoval i vliv krajinských výstav řemesel, které byly v Pacově pořádány již od roku 1906.

Ve dvacátých letech došlo k elektrifikaci Pacova, což přispělo k vyšší technologické úrovni a k lepšímu strojnímu vybavení.

Před II. světovou válkou zaměstnávala firma již 80 pracovníků. Výrobky firmy měly dobré jméno a úspěšně konkurovaly svou kvalitou i cenou. Od roku 1876 do roku 1936 vyrobila firma Hradecký základní výrobní zařízení pro 376 lihovarů.

O kvalitě výrobků firmy Hradecký svědčí nejlépe to, že v lihovarech jsou ještě dnes instalována zařízení, označená emblémem JHP, která dosud slouží svému účelu.

Začátek války a čtyřicátá léta znamenají omezení výroby z barevných kovů. Firma vyrábí převážně náhradní díly pro Škodu Plzeň, měniče, ohřívače a podobná zařízení.

Po skončení války došlo k obnově původního výrobního programu. Toto období bylo poznamenáno všeobecně známými politickými událostmi, které vyústily v znárodnění firmy v roce 1948.

Temným místem v historii firmy bylo nucené vystěhování rodiny Hradeckých v 50.letech do Leskovic a uvěznění majitele firmy ve vykonstruovaném procesu. Po roce 1989 byl Ing. Josef Hradecký posmrtně plně rehabilitován.

Po znárodnění v roce 1948 prošel pacovský závod řadou reorganizací. V roce 1957 byla zahájena výstavba nového závodu v Nádražní ulici a závod byl začleněn do oborového podniku Strojobal.

V roce 1992 získali potomci majitele firmy v rámci restituce zpět své obytné, administrativní a výrobní prostory. Postupně bylo nutné investovat do zchátralých a zanedbaných objektů. V roce 1993, 31. července potomci rodiny Hradeckých společně s dalšími společníky obnovili tradici založením společnosti J. HRADECKÝ, spol. s r.o. a zahájili výrobu strojů a zařízení pro lihovarnický, potravinářský a farmaceutický průmysl se stejným emblémem JHP. Prázdné dílny i kanceláře bylo nutné postupně vybavit stroji, nářadím a nábytkem. Firmě se dařilo a již po roce obnoveného provozu zaměstnávala 7 stálých pracovníků. Výroba se specializovala na zařízení z nerezi, mědi a oceli převážně pro lihovarnický průmysl.

V roce 1994 firma získala důvěru Městského úřadu v Pacově a při obnově kostela sv. Michaela v Pacově zkušení řemeslníci – mědikovci zhotovili novou měděnou kopuli věže.

Dne 13. října 1997 pan Dalibor Brázda, jeden z pěti zakladatelů obnovené firmy, na návrh ostatních společníků odkoupil jejich podíly a stává se jediným majitelem a jednatelem společnosti.

V letech 1994 – 1998 je převážná část výrobních kapacit zaplněna výrobou lihovarského zařízení, skoro pro všechny lihovary v ČR. Objemem byly největší dodávky pro Obilný lihovar Kralupy, Lihovar Chrudim, Lihovar ZEVAR Větrný Jeníkov, Lihovar Křižanov, Lihovar Budeč, Lihovar Bojanov, Lihovar Markvarec, Lihovar Smíchov, Lihovar Kolín …

V roce 1998 firma J. HRADECKÝ ve Stonařově na Jihlavsku dodala a zprovoznila první jednokotlovou pálenici s rektifikační nástavbou v ČR. Tímto originálním, moderním a úsporným řešením byla nastartována nová éra pálenic v Čechách i na Slovensku. Pro další roky se pěstitelské pálenice a ovocné lihovary staly nosným výrobním programem firmy s více jak 150 úspěšnými realizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

Dne 8. prosince 2003 náhle zemřel pan Dalibor Brázda – strůjce úspěchu obnovené firmy. Z důvodu zachování výroby a pracovních míst se řízení firmy okamžitě ujímá paní Květoslava Brázdová. Po dědickém řízení se stává majitelkou a jednatelkou firmy.

V současné době firma disponuje týmem zkušených pracovníků, počet zaměstnanců je udržován do 25 osob.  Úspěšně proniká do nových perspektivních oborů, jako je chemická výroba (výroba oxycelulosy, kabodiimidy) a ekologie (zařízení na vypírání vzdušniny). Chloubou posledních let jsou velké investiční dodávky pro Synthesii Semtín,  „bioetanolový lihovar“ Agroethanol TTD a.s. Dobrovice – první v ČR, „bioetanolový lihovar“ PLP a.s. Trmice.

V roce 2006 byla v Pacově vybudována referenční pálenice v jednokotlovém provedení s rektifikační nástavbou a destilačním kotlem o užitném objemu 150 litrů, otop zemním plynem. Pálenice je vybavena vakuovou dopravou kvasů, předehřevem kvasů odpadním teplem, systémem využití tepla ze spalin, odpeckovačem výpalků, zařízením pro měření, ředění a UZ staření destilátu. Pálenice je prezentována novým zájemcům, je využívána pro ověření výrobních postupů, technických novinek a inovací a pro zaškolení obsluhy zpravidla nově realizovaných pálenic.

Firma prosperuje, v roce 2007 dosáhla rekordního obratu ve výši ca 32 mil. Kč, investuje do nových progresivních výrobních technologií – CNC ohraňovací lis 200 tun, čtyřválcová zakružovačka plechů a kuželů, digitální TIG svářečky, digitální MIG bezrostřiková svářečka atd. Pro servis a montáže firma kupuje novou dodávku Renault Trafic, pro výrobu je koupen terénní vysokozdvižný vozík DESTA s nosností 3,2 tuny. Pro zaměstnance firmy jsou zaváděny nové benefity. Zařízení naší společnosti bylo námi nebo přes různé inženýrské a obchodní firmy dodáno do těchto zemí světa: Slovensko, Rakousko, SRN, Kanada, USA, Lucembursko, Mongolsko, Chorvatsko, Bulharsko, Brazílie, ostrov Mauricius, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Island, Vietnam, Izrael, Norsko, Litva, Etiopie, Venezuela, Kazachstán, Rusko.

Technické a výrobní možnosti firmy se rozšiřují. Díky projekčním a konstrukčním možnostem firmy se daří v oboru investičních celků a zakázek s vyšší přidanou hodnotou. Vlastním vývojem vzniká mnoho vlastních výrobků s opakovatelnou výrobou (drtiče ovoce, opeckovačky kvasů a výpalků, spalinové teplovodní výměníky, měděné pokrývky várenských nádob stndardních velikostí ...). Ze zkušenosti z pálenice v Pacově a ostatních pálenic jsou pěstitelské pálenice neustále vylepšovány a standardizovány, což zvyšuje jejich užitnou hodnotu a je konkurenční výhodou. Vitězstvím ve výběrovém řízení se stáváme exklusivním dodavatelem Plzeňského Prazdroje pohledových měděných leštěných pokrývek D=2400 mm, které tvoří dekoraci interiéru restaurací označených jako "Pilsner Urquell Original Restaurant". Dodávky těchto pokrývek mají velký marketingový potenciál nejen v pivovarském oboru.

Následují promyšlené investice do strojního a kancelářského vybavení (tabulové nůžky šíře 3 m, zakružovačka profilů a trubek, ruční plazma, děrovací a stříhací stroj, obnova výpočetní a kancelářské techniky).

V roce 2009 je úspěšně zrealizována dodávka prvního kompletního minipivovaru - instalovaného přímo v Pacově. Následují minipivovary v Náhorním Karabachu (Arménie, rok 2012), v Oravském Podzámku (Slovensko, rok 2013), v Sedlčanech (rok 2014), v Chříči (rok 2014), v Ústí nad Labem (rok 2014), ve Zbraslavicích (rok 2015), v Praze (první pivovar na lodi v ČR, rok 2017), ve Smolenici (Slovensko, rok 2017), v Písku (rok 2017), v Praze Karlíně (rok 2018) a další jsou ve výrobě.

V roce 2013 byly zakoupeny univerzální hydraulické nůžky KINGSLAND COMPACT 60 o kapacitě 60 tun, určené na děrování (vysekávání), stříhání plochých pásů, stříhání profilového materiálu, stříhání kruhové a čtvercové ocele, vystřihování rohů do plechu resp. ohýbací přípravek pro ohýbání ploché oceli.  

Od listopadu 2016 se jednatelem a jediným majitelem společnosti stává Pavel Vaněk.

V roce 2018 byla úspěšně dodána, včetně šéfmontáže a zaškolení obsluhy scezovací káď 3 m3 do pivovaru v Glazově v Udmurské republice (součást Ruské federace).

Do výroby byl pořízen svařovací automat s moderním svařovacím zdrojem Fronius pro svařování podélných svárů o délce až 3 m. Se zvýšením produktivity je zároveň dosaženo lepší kvality svárů.

V roce 2021 bylo zakoupeno profesionální ekologické zařízení pro ošetření svárů (metody svařování TIG, MIG, plasma, laser odporové) i velkých ploch. Na principu elektrochemické reakce proběhne okamžité moření, pasivace a leštění jakékoliv nerezové oceli, nezávisle na její úpravě bez zanechání kroužků a ztráty času.

V roce 2021 byly zakoupeny profesionální svařovací stoly  o rozměrech 1000 x 2000 mm a 1500 x 3000 mm s bohatým příslušenstvím svěrek, dorazů, úhelníků.

Jsme úspěšní ve výběrových řízeních na realizace nových minipivovarů a pálenic. Mnoho těchto nových zakázek je částečně financováno z dotací. Zejména u pálenic registrujeme zvýšený zájem a počet objednávek. Zákaznící oceňují bytelné a spolehlivé provedení, garanci dostupnosti náhradních dílů, zaručený servis a možnost konzultace provozních i technických dotazů ohledně pěstitelského pálení.

Firma si udržuje výborné renomé a pro své partnery je díky tradici a množství úspěšně realizovaných dodávek zárukou kvality, stability a serióznosti za výhodných podmínek.

Navštivte také naše další odkazy
arrow